Tiltak og metoder i Gratangen

COS-P, cos-skole, cos-barnehage og ICDP er gode verktøy og er noe kommunen kan benytte seg av. Det er Astafjord Barneverntjeneste som har disse tilbudene.

ICDP

International Child Development Programme (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse

I Salangen kommune er det flere som er sertifiserte ICDP veiledere.

COS

Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Døgnåpne hjelpetelefoner:

Mental helse, Hjelpetelefonen tlf. 116 123
Kirkens SOS, Krisetelefonen tlf. 22 40 00 40
Alarmtelefonen for barn og unge tlf. 116 111
Kameratstøtte, tilbud til soldater, veteraner og deres familie tlf. 80 04 85 00

«Jeg Vet»

«Jeg vet» er en kunnskapsbasert læringsressurs for alderstilpasset opplæring om vold, overgrep og mobbing i barnehager og skoler. «Jeg vet» skal bidra til at barnehager, grunnskoler og videregående skoler har et voldsforebyggende opplæringstilbud som fremmer livsmestring – og er systematisk, kunnskapsbasert og nasjonalt likeverdig.

Les mer på: jegvet.no